PRIMJENA PET CT UREDJAJA

PET/CT skener, najsuvremenija medicinska dijagnostika od sada dostupna i za pacijente iz Bosne i Hercegovine

PRIMJENA PET CT UREDJAJA

Karcinom pluća:

 • Procjena proširenosti bolesti kod pacijenata s ne-mikrocelularnim karcinomom, a kod kojih je na temelju ostale dijagnostičke obrade indiciran radikalni kirurški zahvat s ciljem izlječenja
 • Obrada solitarnog plućnog čvora nejasne etiologije
 • Kod sumnje na mezoteliom u svrhu planiranja biopsije te za procjenu proširenosti bolesti prije kirurškog zahvata ili radikalne radioterapije

Limfom:

 • Kod pedijatrijskih i odraslih pacijenata s potvrđenom dijagnozom Hodgkin limfoma potrebno je učiniti inicijalni PET/CT pregled prije početka terapije te kontolni pregled nakon 2 ciklusa kemoterapije; u slučaju postojanja rezidualnog tumorskog proces, korisno je ponoviti kontrolni pregled nakon završene terapije (osim ako u međuvremenu na nekom od prethodnih pregleda nije utvrđena potpuna regresija tumorskog procesa)
 • Kod odraslih pacijenata s Hodgkin limfomom visokog gradusa pregled bi trebao biti učinjen inicijalno nakon postavljanja dijagnoze te nakon završene terapije
 • PET/CT može biti koristan kod pacijenata s ranim stadijem folikularnog limfoma, i radi potvrđivanja ranog stadija bolesti prije planirane agresivne terapije
 • Potvrđivanje relapsa bolesti kod Hodgkin limfoma ili agresivnog non-Hodgkin limfoma
 • Kod pacijenata sa agresivnim limfomom i relapsom bolesti za utvrđivanje odgovora na drugu liniju terapije kao i sve slijedeće terapije, i to u slučajevima kada je relaps bio uočljiv PET/CT – om

Kolorektalni karcinom:

 • Kod recidiva bolesti, za procjenu proširenosti bolesti kada postoji vjerovatnost da je recidiv tumora resektabilan ili da se radi o ograničenoj metastatskoj bolesti (u ovoj skupini pacijenata magnetska rezonanca (MR) jetre ima važnu ulogu kao komplementarna metoda, i to za otkrivanje metastaza u jetri koje su manje od rezolucije koju ima FDG PET/CT)
 • Otkrivanje i potvrda recidiva bolesti kod pacijenata s porastom vrijednosti karcinoembrionalnog antigena (CEA), a s nepoznatim mjestom recidiva ili nejasnim nalazima komplementarnih slikovnih metoda prikaza
 • Evaluacija nejasnih presakralnih tvorbi nakon provedene terapije
 • Procjena rektalnog karcinoma nakon provedene neoadjuvantne kemoterapije

Karcinomi jednjaka i želuca:

 • Procjena proširenosti kod pacijenata kod kojih se planira radikalni kirurški zahvat s ciljem izlječenja
 • Kontrola odgovora na neoadjuvantnu terapiju kod pacijenata kod kojih se planira radikalni kirurški zahvat
 • Sumnja na recidiv bolesti kod karcinoma jednjaka i želuca, u slučajevima nejasnih nalaza ostalih slikovnih metoda prikaza

Gastrointestinalni stromalni tumori:

 • Utvrđivanje inicijalnog stadija bolesti prije početka terapije
 • Utvrđivanje odgovora na kemoterapiju

Tumori glave i vrata:

 • Utvrđivanje primarnog sijela karcinoma kod pacijenata s pozitivnim planocelularnim metastatskim limfnim čvorovima u području vrata, a kod kojih je nakon obrade ostalim slikovnim metodama primarno sijelo karcinoma nepoznato
 • U odabranoj skupini pacijenata s poznatim planocelularnim karcinomom područja glave i vrata, s pozitivnim metastatskim promijenjenim limfnim čvorovima, no kod kojih drugim slikovnim metodama nije moguće procijeniti proširenosti bolesti
 • Sumnja na recidiv tumora kod pacijenata s nejasnim nalazima drugih slikovnih metoda
 • Procjena odgovora na kemoterapiju i radioterapiju kod pacijenata s rezidualnim tumorskim procesom

Štitnjača:

 • Kod pacijenata s diferenciranim karcinomom štitnjače nakon prevedene terapije, a kod kojih se nađu povišene vrijednosti tireoglobulina, negativna jodna scintigrafija cijelog tijela, te su nalazi ostalih slojevnih slikovnih metoda nejasni ili uredni
 • Kod pacijenata s medularnim karcinomom štitnjače, nakon provedene terapije, a s povišenim vrijednostima kalcitonina, nejasnim ili urednim nalazima ostalih slikovnih metoda, scintigrafije kosti i scintigrafije oktreotidima

Melanom:

 • Preoperativna procjena proširenosti kod pacijenata sa operabilnim metastatskim karcinomom
 • Preoperativna obrada kod pacijenata s planiranom radikalnom desekcijom limfnih čvorova

Karcinomi testisa:

 • obrada pacijenata s metastatskim seminomom ili teratomom, kod kojih je nakon terapije utvrđeno postojanje rezidualne tumorske mase
 • obrada pacijenata kod kojih postoji sumnja na recidiv seminoma ili teratoma, a kod kojih su nalazi drugih dijagnostičkih metoda nejasni ili uredni

Sarkomi:

 • sumnja na malignu transformaciju pleksiformnih neurofibroma kod pacijenata s neurofibromatozom tipa 1
 • obrada pacijenata s metastatskim sarkomom kod kojih je indicirana metastazektomija jetre ili pluća, a kod kojih nakon obrade drugim slikovnim metodama nije sa sigurnošću isključeno postojanje ekstratorakalne i ekstrahepatalne diseminacije bolesti (čije bi postojanje kontraindiciralo kirurški zahvat)

Karcinomi ženskog spolnog sustava:

 • procjena proširenosti kod visoko rizičnih karcinoma cerviksa, što uključuje:
 • a) pacijentice s visokim stadijem lokalne raširenosti bolesti
 • b) pacijentice kod kojih je na temelju ostalih metoda (npr. MR zdjelice) postavljena sumnja na metastatsku zahvaćenost zdjeličnih limfnih čvorova
 • sumnja na recidiv karcinoma endometrija i cerviksa, nakon što su nalazi ostalih dijagnostičkih metoda nejasni
 • preoperativna procjena proširenosti kod pacijentica kod kojih se planira radikalni kirurški zahvat (zdjelična evisceracija)
 • kod pacijentica sa karcinomom ovarija, a kod kojih postoji porast vrijednosti CEA 125 uz uredne ili nejasne nalaze drugih slikovnih metoda
 • procjena odgovora na kemoterapiju i radioterapiju u skupini pacijentica kod kojih nakon provedene terapije postoji rezidualni tumorski proces

Karcinomi jetre, gušterače i bilijarnog sustava:

 • kod pacijenata koji su kandidati za resekciju adenokarcinoma pankreasa, a kod kojih je procjena proširenosti metastatske bolesti temeljem drugih dijagnostičkih metoda nejasna i nesigurna te bi pozitivan nalaz PET/CT-a značio otklanjanje indikacije za operaciju
 • preoperativno kod pacijenata sa operabilnim primarnim karcinomom jetre i bilijarnog sustava (hepatocelularni karcinom, kolangiokarcinom, karcinom žučnog mjehura), a kod kojih je procjena proširenosti metastatske bolesti temeljem drugih dijagnostičkih metoda nejasna ili nesigurna te bi pozitivan nalaz PET/CT – a značio otklanjanje indikacije za operaciju
 • sumnja na recidiv karcinoma kod pacijenata s nejasnim i nesigurnim nalazom drugih slikovnih metoda

Paraneoplastični sindromi:

 • isključivanje ili otkrivanje okultnog primarnog karcinoma kod pacijenata s manifestacijama maligne bolesti koje nisu metastatke etiologije ( kao npr. neurološki simptomi, povišene razine specifičnih antitijela), a kod kojih su nalazi drugih slikovnih metoda nejasni ili nesigurni

Karcinom dojke:

 • kod pacijentica s izrazito gustim parenhimom dojki, a kod kojih postoji sumnja na recidiv karcinoma
 • procjena proširenosti bolesti prije planirane kirurške resekcije karcinoma
 • u skupini pacijentica s visokim rizikom može biti koristan za procjenu odgovora na kemoterapiju

Neuroendokrini karcinomi:

 • Procjena proširenosti kod pacijenata sa slabo diferenciranim neuroendokrinim tumorima, radi planiranja terapije
 • Peptidi obilježeni galijem – 68, kao na primjer DOTA – oktreotidi, mogu biti korisni u stupnjevanju i utvrđivanju recidiva kod dobro diferenciranih neuroendokrinih tumora (trenutno vrlo rijetko dostupno)

Karcinomi anusa, vulve i penisa:

 • Za sada su vrlo ograničene indikacije u ovoj skupini pacijenata; PET/CT može biti koristan u utvrđivanju proširenosti metastatske bolesti i evaluaciji nejasnih limfnih čvorova

Nepoznati primarni karcinom:

 • PET/CT može biti koristan u pojedinim slučajevima kada drugim slikovnim metodama i patohistološkim nalazima nije otkriven primarni karcinom, a potrebna je palijativna kemoterapija

Rijetki tumori kod djece i mladih:

 • PET/CT može biti koristan u pojedinačnim slučajevima kod djece i adolescenata s rijetkim tumorima kao što su Wilmsov tumor visokog stadija, neuroblastom, hepatoblastom, itd.

Tumori mozga:

 • Razlikovanje radijacijske nekroze i recidiva tumora kod pacijenata s tumorom mozga nakon radioterapije, a kada se drugim kontrolnim slikovnim metodama postavi sumnja na recidiv, no bez definitivne potvrde
 • Razlikovanje tumora i atipične infekcije kod imunokompromitiranih pacijenata s novonastalim lezijama u mozgu, čija je etiologija nejasna s drugim slikovnim metodama

Neurološke indikacije:

 • Određivanje strane kod prednje temporalne lobektomije ili (kod djece) multilobarne resekcije kod pacijenata s kompleksnim parcijalnim epilepijskim napadajima
 • Evaluacija gubitka pamćenja/neuroloških ispada koji upućuju na demenciju te razlikovanje vrsta demencija u odabranoj skupini pacijenata
 • F-DOPA može biti koristan u obradi Parkinsonove bolesti u specijaliziranim centrima

Kardiološke indikacije:

 • U specijaliziranim ustanovama, PET/CT je koristan u utvrđivanju reverzibilnosti ishemije i hibernacije miokarda u odabranoj skupini pacijenata kod kojih su drugi dijagnostički testovi, uključujući konvencionalne izotope, nejasni

Vaskulitis:

 • Koristan u utvrđivanju vrste vaskulitisa i odgovora na terapiju
 • Može doprinijeti u kontrolnim obradama pacijenata sa aortalnim aneurizmama nakon postavljanja stenta ili kirurškog zahvata te može imati vrijednost kod sumnje na infekciju grafta

Febrilna stanja nepoznate etiologije:

 • Za isključivanje maligne bolesti te identifikaciju žarišta druge etiologije kao uzroka febrilnog stanja, i to samo kod odabrane skupine pacijenata kod kojih su nalazi drugih dijagnostičkih metoda nejasni

Ostale indikacije:

 • Noviji radiofarmaci kao što su derivati kolina mogu biti korisni kod pacijenata s karcinomom prostate, tumorima mozga te hepatocelularnim karcinomom; postoje također pozitivni rezultati za karcinome spolnog sustava
 • 18-fluorin-florid može biti koristan za razlikovanje benignih koštanih promjena i metastaza u odabranoj skupini pacijenata

Sve informacije o uvjetima i načinu plaćanja usluga možete dobiti putem naših kontakt telefona ili e-maila.

Mobilni GSM: + 387 63 637 334
VIBER: + 387 63 637 334
Hrvatski broj: GSM/Viber +385 97 754 3990

petctbih@gmail.com