PET/CT skener, najsuvremenija medicinska dijagnostika od sada dostupna i za pacijente iz Bosne i Hercegovine

VAŽNO JE ZNATI

Usprkos uvriježenom mišljenju kako su maligne bolesti neizlječive, mnogi oblici se danas više ili manje uspješno liječe naprednim medicinskim terapijama. Ključ uspjeha svake terapije predstavlja rana, pouzdana i precizna dijagnostika. Starije tehnike (Rendgen, ultrazvuk, MRI i CT) u dijagnostici malignih bolesti daju slabije rezultate nego PET/CT. Uposljednih deset godina, primjena Pet CT tehnologije u svijetu revolucionalizirala je dijagnostiku malignih bolesti. Pretraga je neinvanzivna i bezbolna te dajenajpotpunije moguće informacije o lokalizaciji imetabolizmu tumorskih promjena, Osim u dijagnosticimalignih bolesti PET CT našao je svoju primjenu i u vrhunskoj dijagnostici srčanih i neuroloških problema.

PET/CT pretraga je bezbolna i sigurna

PET/CT pretraga pomaže u razlikovanju benignih i malignih tumora

PET/CT prilikom jedne pretrage može pružiti slike svih organa i organskih sustava, identificiratimetastaze i širenje tumora

PET/CT pretraga pronalazi maligne tumore značajno ranije u usporedbi sa ostalim dijagnostičkimmetodama te omogućava raniji početak terapije s boljim uspjehom liječenja

PET/CT pretraga izlaže pacijenta manjoj dozi zračenja nego konvencionalne CT pretrage


Kako izgleda sam pregled?

Nakon preporuke vašeg liječnika, ugovaramo vam termin za pregled kod naših mađarskih partnera. Pregled traje sat do sat i pol vremena. Prav faza uključuje iniciranje radio farmaka te 30-60 minuta čekanja da se radifarmak proširi po tijelu. U drugoj fazi pacijent provodi 20-40 minuta u PET/CT uređaju prilikom čega se odvija slikanje.

Sve informacije o uvjetima i načinu plaćanja usluga možete dobiti putem naših kontakt telefona ili e-maila.

Mobilni GSM: + 387 63 637 334
VIBER: + 387 63 637 334
Hrvatski broj: GSM/Viber +385 97 754 3990

petctbih@gmail.com