PET/CT skener, najsuvremenija medicinska dijagnostika od sada dostupna i za pacijente iz Bosne i Hercegovine

VODIČ ZA DOKTORE

PRIKAZ KLINIČKIH INDIKACIJA FDG PET/CT PREGLEDA

pet-ct
ONKOLOGIJA   

Organi / skup organa ili bolest

Indikacije

Pomaže pri

Mozak i leđna moždina Sumnja na povratak bolesti, ukoliko su rezultati slikovne dijagnostike neuverljivi

Razlikovanje između benignih i malignih tumora, ukoliko su rezultati slikovne dijagnostike neuverljivi, a biopsija je kontraindikovana

Evaluacija širenja tumora na mozak i leđnu moždinu

Određivanje stadijuma primarnog tumora mozga

Evaluacija učinka terapije

Planiranje radioterapije

Određivanje optimalnog mesta biopsije (za primarni tumor i metastaze)

Razlikovanje malignog i upalnog procesa ukoliko je MR nalaz neuverljiv (uglavnom kod HIV pozitivnih pacijenata)

Parotidna žlezda Potvrda lokalizacije metastaza na vratu poznatog malignog tumora .
Nazofarings i usna šupljina Potvrda lokalizacije primarnog tumora i određivanje širenja

Potvrda recidiva prethodno lečenog karcinoma

Predoperativno određivanje stadijuma dijagnostifikovanog tumora

Traženje primarnog tumora kod dijagnostifikovanog metastaze u limfnim čvorovima

Grkljan Potvrda recidiva kod prethodno lečenog karcinoma Određivanje stadijuma utvrđenog tumora

Identifikacija metastaza

Pluća Razlikovanje između benignih i malignih tumora, ukoliko su rezultati slikovne dijagnostike neuverljivi ili je biopsija kontraindikovana

Predoperativno određivanje stadijuma bolesti kod karcinoma ne-malih stanica

Dijagnostika recidiva u već tretiranom području kada anatomska slikovna dijagnostika nije dovoljno informativna

.
Jednjak Određivanje stadijuma primarnog tumora

Dijagnostifikovanje recidiva u slučaju već lečenog raka

Dijagnostika primarnog malignoma i lokalizacija metastaza
Želudac Metastaze abdominalnih limfnih čvorova Dijagnostika primarnog tumora i lokalnih metastaza
Tanko crevo . Procena prooširenosti bolesti kod dijagnostifikovanog limfoma tankog creva
Rak dojke Identifikacija i lokalizacija lezija brahijalnog pleksusa (razlikovanje posledica radioterapije i malignog procesa)

Procena proširenosti uznapredovalog raka dojke

Evaluacija statusa aksilarnih limfnih čvorova, ukoliko je disekcija kontraindikovana ili nepotpuna

Dodatna dijagnostika nakon negativnog nalaza biopsije sentinel limfnog čvora ili kod agresivnih karcinoma

Sumnja na lokalni recidiv

Procena efikasnosti hemoterapije

Jetra Nejasni rezultati anatomske slikovne dijagnostike

Evaluacija efikasnosti terapije

Dijagnostika metastaza na drugim lokacijama pre mastektomije

.
Gušterača Potvrda benigne ili maligne prirode novotvorine gušterače dijagnostifikovana drugim metodama Određivanje stadijuma poznatog primarnog karcinoma

Razlučivanje između hronične upale ili karcinoma gušterače

Debelo crevo i rektum Određivanje stadijuma primarnog tumora

Indentifikacija recidiva

Određivanje stadija bolesti pre operativnog zahvata zbog metastaza na jetri

Procena efikasnosti terapije

Karakterizacija polipa

Procena tumora teško dostupnog biopsiji

Bubrezi i nadbubrežna žlezda Određivanje stadijuma adenokarcinoma

Dijagnostika metastaza

Lokaliziranje zahvaćenog područja u slučaju paraganglioma ili metastaza femokromocitoma
Mokraćni mehur Procena recidiva u slučaju nejasnih rezultata anatomske slikovne dijagnostike

Određivanje stadijuma

primarnog tumora

Testisi Procena recidiva kod seminoma

Procena preostalog tumora

Određivanje stadijuma primarnog tumora (uglavnom seminom)
Jajnici Dijagnostika i određivanje stadija bolesti .
Materica, Cerviks Potvrda postoperativnog recidiva Određivanje stadijuma primarnog tumora
Limfom Procena preostalog tumora

Određivanje stadijuma bolesti – Hodgkin i Non-Hodgkin

Lokaliziranje obolelog područja u slučaju kliničke sumnje na recidiv

Procena efikasnosti hemoterapije

Lokalizacija crievnih (utrobnih) limfoma

Pregled koštane srži kako bi se usmerila biopsija

Evaluacija remisije

Metastaze nepoznatih primarnih tumora Lokalizacija nepoznatog primarnog tumora .
Tumori kosti i mekog tkiva Razlikovanje između malignog i benignog tumora

Određivanje stadijuma primarnog tumora mekog tkiva (lokalizacija metastaza)

Procena lokalnog recidiva u području mesta operacije

Dijagnostika recidiva i metastaza

Odabir optimalnog mesta biopsije

Dijagnoza metastaza osteogenog sarkoma

Tumor kože Melanom, lokalizacija metastaza Određivanje stadija limfoma

Maligni melanom, nakon negativnog rezultata biopsije sentinel limfnog čvora

Neuro-psihijatrija    

Organi / skup organa ili bolest

Indikacije

Pomaže pri

Mozak Pred operacijska dijagnostika kod epilepsije

Rano otkrivanje nekih oblika demencije (Alzheimerova bolest, Pickova bolest) ako ostale metode daju neuverljive rezultate

.
KARDIOLOGIJA     

Organi / skup organa ili bolest

Indikacije

Pomaže pri

Srce Određivanje stanja miokarda u pacijenata s disfunkcijom levog ventrikla pre revaskularizacije

Potvrda indiciranosti revaskulrizacije

Potvrda indiciranosti transplantacije

.

OSTALO    

Organi / skup organa ili bolest

Indikacije

Pomaže pri

Pacijenti oslabljenog imuniteta

Razlikovanje između benignih i malignih tumora mozga

Lokalizacija mesta biopsije u slučaju povišene temperature

Sumnja na limfom

Traženje suspektnog malignoma u slučaju značajnog gubitka težine ili drugih kliničkih znakova
Osteomijelitis . Evaluacija procesa nakon ugradnje proteza
Metastaze kostiju . Ukoliko scintigrafija ili druge tehnike slikovne dijagnostike ne daju uverljive rezultate
Procena recidiva tumora hipofize . Procjena recidiva tumora hipofize, ukoliko slikovna dijagnostika ne daje uverljive rezultate
Temperatura nepoznatog uzroka . Temperatura nepoznatog uzroka

Sve informacije o uvjetima i načinu plaćanja usluga možete dobiti putem naših kontakt telefona ili e-maila.

Mobilni GSM: + 387 63 637 334
VIBER: + 387 63 637 334
Hrvatski broj: GSM/Viber +385 97 754 3990

petctbih@gmail.com