Za pacijente

PET/CT skener, najsuvremenija medicinska dijagnostika od sada dostupna i za pacijente iz Bosne i Hercegovine

VODIČ ZA PACIJENTE

  • Prije zakazanog termina
  • Pripremite medicinsku dokumentaciju, uključujući nalaz glukoze, uree i kreatinina teCD prethodno učinjenih pretraga
  • Nazive lijekova koje trenutno uzimate
  • Popis terapijskih postupaka koje ste imali (operacija, kemoterapija, radioterapija)
  • Nemojte jesti barem 4 sata prije Vašeg zakazanog termina (osim uzimanja vode i vaših uobičajenih lijekova, ukoliko od našeg djelatnika ne dobijete drugačije upute za uzimanje pojedinih vrsta lijekova, npr. kod dijabetičara
  • Pijte (samo) vodu: Preporučamo da popijete 3-4 čaše vode prije dolaska na PET/CT pretragu.
  •   Ako uzimate lijekove za dijabetesna dan pretrage postupite uobičajeno, osim ako od naših djelatnika ne dobijete drukčije upute za uzimanje pojedinih vrsta lijekova, te ovisno o protokolu snimanja. Terapija inzulinom preporuča se najmanje 4 sata prije injiciranja radiofarmaka, no detaljne upute o tome ćete svakako dobiti od naših djelatnika prije dolaska na pretragu.
  • Prije pretrage 24 sata nemojte uzimati alkohol, kofein i nikotin, te izbjegavajte jaku tjelesnu aktivnost.

  • Ako iz bilo kojih razloga niste u mogućnosti doći na pretragu molimo Vas da nas o tome obavijestite.

KAKO DOGOVORITI TERMIN ZA PET/CT PREGLED

PRIPREMA ZA PREGLED

Koliko pregled traje?
Fizički napor, odeća, nakit
Lekovi, dijabetes, insulin
Medicinski postupci
Sumnja na trudnoću, trudnoća, dojenje
Hrana i piće prije pregleda
Šta poneti sa sobom?

ŠTA SE DEŠAVA NA DAN PREGLEDA?

1.Dolazak i prijava (10-15 min.)
2.Dogovor za pregled, pregled istorije bolesti i generalnog stanja pacijenta te lična priprema plana za pregled (15-20 min.)
3.Iniciranje radiofarmatika u pacijenta i odmor (60 min.)
4.PET/CT pregled (20-40 min.)
5.Odlazak
6.Uputi za period nakon pregleda